آئین محمد

Aeane Mohammad

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آئین محمد

کارگردان: نادر پناه زاده

محصولایران
مستند «آئین محمد» به موضوع اسلام و تشیع از دریچه دوربین یک فیلمساز اختصاص دارد که رنج سفر را بر خود هموار کرده و با سفر به آفریقای جنوبی به کشف زوایای این موضوع در آن مکان پرداخته است.

عوامل سازنده مستند آئین محمد