چهار انگشت
بستن

چهار انگشت

Four Fingers

لیست من
پوستر فیلم  چهار انگشت
پیش نمایش

کارگردان: حامد محمدی

محصولایران
فیلم «چهارانگشت» داستان مردی متصل به بدنه حاکمیت به نام «احد فاتحه ای» است که به کمک مدیر برنامه خود «نادر ایستاده» به بهانه سفر به مکه راهی کامبوج تایلند شده و در آنجا درگیر مشکلاتی می شود.

عوامل سازنده فیلم چهار انگشت

حمید پنداشته
حامد محمدی
حسن ایوبی