پوستر فیلم  والتر

والتر

Walter

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «والتر» داستان یک وزغ تنها است که با دوچرخه خود، با چند بطری از صحرا می گذرد. ناگهان دوچرخه او خراب می شود اما وزغ دست از تلاش برای جستج...

تصاویر و جزییات انیمیشن والتر

 انیمیشن والتر
 انیمیشن والتر
 انیمیشن والتر
 انیمیشن والتر
 انیمیشن والتر

عوامل سازنده انیمیشن والتر

Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta
Lorenzo Fresta

درباره انیمیشن والتر

انیمیشن کوتاه «والتر» داستان یک وزغ تنها است که با دوچرخه خود، با چند بطری از صحرا می گذرد. ناگهان دوچرخه او خراب می شود اما وزغ دست از تلاش برای جستجوی آب برنمی دارد.