نقطه صفر

Noghte Sefr

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نقطه صفر

کارگردان: امیرقاسم راضی

محصولایران
فیلم «نقطه صفر» درباره چند مسافر است که می خواهند به شمال کشور سفر کنند و در دو خودرو با هم هم مسیر می شوند لیکن در بین راه برای هر خودرو اتفاقات خاصی رخ می دهد.

عوامل سازنده فیلم نقطه صفر

امیرقاسم راضی