پوستر فیلم  نقطه صفر

نقطه صفر

Noghte Sefr

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «نقطه صفر» درباره چند مسافر است که می خواهند به شمال کشور سفر کنند و در دو خودرو با هم هم مسیر می شوند لیکن در بین راه برای هر خودرو اتفاقات خاصی...

تصاویر و جزییات فیلم نقطه صفر

 فیلم نقطه صفر
 فیلم نقطه صفر
 فیلم نقطه صفر
 فیلم نقطه صفر
 فیلم نقطه صفر

عوامل سازنده فیلم نقطه صفر

امیرقاسم راضی
امیرقاسم راضی

درباره فیلم نقطه صفر

فیلم «نقطه صفر» درباره چند مسافر است که می خواهند به شمال کشور سفر کنند و در دو خودرو با هم هم مسیر می شوند لیکن در بین راه برای هر خودرو اتفاقات خاصی رخ می دهد.