پوستر فیلم  تحت فشار

تحت فشار

انیمیشنفرانسه ای
.3دقیقه
انیمیشن «تحت فشار» داستان یک موجود ذره بینی به اسم « بوریس» است که در سطح بادکنک یک دختر بچه قرار دارد و می خواهد آن را بترکاند.

عوامل سازنده انیمیشن تحت فشار

Alice Jubin
Chloe Losch
Theo Perek
Francois Barbut

خلاصه محتوا

انیمیشن «تحت فشار» داستان یک موجود ذره بینی به اسم « بوریس» است که در سطح بادکنک یک دختر بچه قرار دارد و می خواهد آن را بترکاند.