پوستر فیلم  تحت فشار

تحت فشار

Sous Pression

انیمیشنفرانسه ای
.3دقیقه
انیمیشن «تحت فشار» داستان یک موجود ذره بینی به اسم « بوریس» است که در سطح بادکنک یک دختر بچه قرار دارد و می خواهد آن را بترکاند.

عوامل سازنده انیمیشن تحت فشار

Alice Jubin
Chloe Losch
Theo Perek
Francois Barbut

درباره انیمیشن تحت فشار

انیمیشن «تحت فشار» داستان یک موجود ذره بینی به اسم « بوریس» است که در سطح بادکنک یک دختر بچه قرار دارد و می خواهد آن را بترکاند.