پوستر فیلم  قصه های انقلاب

قصه های انقلاب

Ghessehayeh Enghelab

سریالایرانی
.39دقیقه
مستند «قصه های انقلاب» اواخر دهه ۳۰ شمسی اوضاع مردم ایران باری به هر جهت بود. وضع معیشت چنگی به دل نمی ‌زد و با وجود این که شرایط کشاورزی بهتر شده بود...

تصاویر و جزییات سریال قصه های انقلاب

 سریال قصه های انقلاب
 سریال قصه های انقلاب
 سریال قصه های انقلاب
 سریال قصه های انقلاب
 سریال قصه های انقلاب

عوامل سازنده سریال قصه های انقلاب

مهدی شامحمدی
مهدی شامحمدی

درباره سریال قصه های انقلاب

مستند «قصه های انقلاب» اواخر دهه ۳۰ شمسی اوضاع مردم ایران باری به هر جهت بود. وضع معیشت چنگی به دل نمی ‌زد و با وجود این که شرایط کشاورزی بهتر شده بود، اما در شهرها وضعیت هنوز مانند سال های جنگ جهانی دوم بود. این مستند به ابعاد مختلف رژیم پهلوی و اتفاقات اوایل پیروزی انقلاب می‌ پردازد.