پوستر فیلم  بزرگان در اتاق

بزرگان در اتاق

.2ساعت و1دقیقه
فیلم «بزرگان در اتاق» بر اساس خاطرات سیاسی «یانیس واروفاکیس» ساخته شده و روایت گر کشور یونان در سال 2015 است. در شرایطی که اقتصاد در تنگنا و این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود. دولت جدید، علیه قانون «آهنین» اتحادیه اروپا شورش و الهام بخش میلیون ها نفر شد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بزرگان در اتاق

Costa-Gavras
Alexandre Desplat
Costa-Gavras

خلاصه محتوا

فیلم «بزرگان در اتاق» بر اساس خاطرات سیاسی «یانیس واروفاکیس» ساخته شده و روایت گر کشور یونان در سال 2015 است. در شرایطی که اقتصاد در تنگنا و این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود. دولت جدید، علیه قانون «آهنین» اتحادیه اروپا شورش و الهام بخش میلیون ها نفر شد.