پوستر فیلم  سی سال بعد بوکمال

سی سال بعد بوکمال

Thirty Years Later Bokmal

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «سی سال بعد ابوکمال» روایتی است از زندگی شهید مدافع حرم «حمیدرضا ضیایی» است که در سن ۱۵ سالگی به جبهه رفت و به عنوان دیده بان در لشکر ۱۰ سید الش...

عوامل سازنده مستند سی سال بعد بوکمال

درباره مستند سی سال بعد بوکمال

مستند «سی سال بعد ابوکمال» روایتی است از زندگی شهید مدافع حرم «حمیدرضا ضیایی» است که در سن ۱۵ سالگی به جبهه رفت و به عنوان دیده بان در لشکر ۱۰ سید الشهدا (ع) مشغول جهاد در راه خدا شد.