پوستر فیلم  میون: نگهبان ماه

میون: نگهبان ماه

Mune: Guardian of the Moon

انیمیشنفرانسه ای
.1ساعت و21دقیقه
انیمیشن «میون: نگهبان ماه» داستان یک سرزمین خیالی با آدم هایی عجیب است که حتی برای گرم کردن زمین خود خورشید و ماه را می آفرینند اما وقتی «میون» وظیفه ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن میون: نگهبان ماه

 انیمیشن میون: نگهبان ماه
 انیمیشن میون: نگهبان ماه
 انیمیشن میون: نگهبان ماه
 انیمیشن میون: نگهبان ماه
 انیمیشن میون: نگهبان ماه

عوامل سازنده انیمیشن میون: نگهبان ماه

Dimitri RassamAton Soumache
Benoît Philippon
Bruno Coulais
Isabelle Malenfant

درباره انیمیشن میون: نگهبان ماه

انیمیشن «میون: نگهبان ماه» داستان یک سرزمین خیالی با آدم هایی عجیب است که حتی برای گرم کردن زمین خود خورشید و ماه را می آفرینند اما وقتی «میون» وظیفه مراقبت از ماه را بر عهده می گیرد ناخواسته باعث بروز اتفاقاتی می شود که خورشید و ماه در خطر نابودی قرار می گیرد.