مردی بدون سایه
بستن
پوستر فیلم  مردی بدون سایه

مردی بدون سایه

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «مردی بدون سایه» داستان مستند سازی به اسم «ماهان کوشان» است که پس از ساخت مستندی درباره خشونت و قتل های خانوادگی، زندگی اش با همسرش «سایه» تحت تأثیر قرار می گیرد و حوادثی پیچیده همه چیز را دگرگون می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مردی بدون سایه

خلاصه محتوا

فیلم «مردی بدون سایه» داستان مستند سازی به اسم «ماهان کوشان» است که پس از ساخت مستندی درباره خشونت و قتل های خانوادگی، زندگی اش با همسرش «سایه» تحت تأثیر قرار می گیرد و حوادثی پیچیده همه چیز را دگرگون می کند.