مردی بدون سایه
بستن
پوستر فیلم  مردی بدون سایه

مردی بدون سایه

A Man Without Shadow

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «مردی بدون سایه» داستان مستند سازی به اسم «ماهان کوشان» است که پس از ساخت مستندی درباره خشونت و قتل های خانوادگی، زندگی اش با همسرش «سایه» تحت تأ...

تصاویر و جزییات فیلم مردی بدون سایه

 فیلم مردی بدون سایه
 فیلم مردی بدون سایه
 فیلم مردی بدون سایه
 فیلم مردی بدون سایه

عوامل سازنده فیلم مردی بدون سایه

درباره فیلم مردی بدون سایه

فیلم «مردی بدون سایه» داستان مستند سازی به اسم «ماهان کوشان» است که پس از ساخت مستندی درباره خشونت و قتل های خانوادگی، زندگی اش با همسرش «سایه» تحت تأثیر قرار می گیرد و حوادثی پیچیده همه چیز را دگرگون می کند.