پوستر فیلم  زنده باد زاپاتا

زنده باد زاپاتا

Viva Zapata!

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «زنده باد زاپاتا» داستان «امیلیانو زاپاتا» است. او به همراه چند نفر از دهقانان نزد رئیس جمهور «مکزیک» می‌ رود تا گزارشی از فساد و بی‌ عدالتی را ت...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم زنده باد زاپاتا

Elia Kazan
Darryl F. Zanuck
Alex North
Barbara McLean

درباره فیلم زنده باد زاپاتا

فیلم «زنده باد زاپاتا» داستان «امیلیانو زاپاتا» است. او به همراه چند نفر از دهقانان نزد رئیس جمهور «مکزیک» می‌ رود تا گزارشی از فساد و بی‌ عدالتی را تقدیم او کنند اما رئیس جمهور با بی‌ اعتنایی از کنار این فساد ها می گذرد و به همین دلیل «زاپاتا» و برادرش «اوفمیو» تصمیم می‌ گیرند، شورشی را آغاز کنند تا خودشان عدالت را اجرا کنند.