زنده باد زاپاتاViva Zapata!

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زنده باد زاپاتا

کارگردان: Elia Kazan

محصولآمریکا
فیلم «زنده باد زاپاتا» داستان «امیلیانو زاپاتا» است. او به همراه چند نفر از دهقانان نزد رئیس جمهور «مکزیک» می‌ رود تا گزارشی از فساد و بی‌ عدالتی را تقدیم او کنند اما رئیس جمهور با بی‌ اعتنایی از کنار این فساد ها می گذرد و به همین دلیل «زاپاتا» و برادرش «اوفمیو» تصمیم می‌ گیرند، شورشی را آغاز کنند تا خودشان عدالت را اجرا کنند.
Darryl F. Zanuck
Alex North
Barbara McLean
فیلم‌های پیشنهادی