ولیمهValime

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ولیمه

کارگردان: حسین دارابی

محصولایران
فیلم کوتاه «ولیمه» درمورد برگزاری پسندیده آداب و رسوم دینی می باشد، به نحوی که به قشر ضعیف جامعه توجه بیشتری شود.
حسین دارابی
علی گوارانی