پوستر فیلم  مالیفیسنت

مالیفیسنت

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «مالفیسنت» داستان یک پری خوش قلب و مهربانی است که پس از حمله انسان ها به قلمرواش و از بین رفتن صلح، به یک پری شرور و کینه توز تبدیل می‌ شود و طلسمی ابدی بر شاهزاده تازه متولد شده انسان ها می گذارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مالیفیسنت

Robert Stromberg
Joe Roth
Linda Woolverton
James Newton Howard

خلاصه محتوا

فیلم «مالفیسنت» داستان یک پری خوش قلب و مهربانی است که پس از حمله انسان ها به قلمرواش و از بین رفتن صلح، به یک پری شرور و کینه توز تبدیل می‌ شود و طلسمی ابدی بر شاهزاده تازه متولد شده انسان ها می گذارد.