کلاس هنر پیشگی
بستن

کلاس هنر پیشگیActors Studio

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کلاس هنر پیشگی
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «کلاس هنر پیشگی» درباره خانواده ای است که گران شدن سکه و ارث و میراث، تبدیل به مهم ترین دغدغه زندگی شان شده است و صمیمیت و احترام به یک دیگر را از خاطر برده اند. در ...