پوستر فیلم  کاراگاه دی: راز شبح آتشین

کاراگاه دی: راز شبح آتشین

فیلمچینی
.2ساعت و2دقیقه
فیلم «کاراگاه دی: راز شبح آتشین» داستان یک کارآگاه تبعیدی است که به دستور امپراطور «وو» از زندان آزاد می شود تا با کمک «شانگوان جینگ یر» دستیار وفادار امپراطور، راز مجموعه ای از مرگ های مرموز در پی مراسم تحلیف امپراطور «وو» را کشف کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کاراگاه دی: راز شبح آتشین

Hark Tsui
Peggy LeeNansun Shi
Peter Kam
Chi-Wai Yau

خلاصه محتوا

فیلم «کاراگاه دی: راز شبح آتشین» داستان یک کارآگاه تبعیدی است که به دستور امپراطور «وو» از زندان آزاد می شود تا با کمک «شانگوان جینگ یر» دستیار وفادار امپراطور، راز مجموعه ای از مرگ های مرموز در پی مراسم تحلیف امپراطور «وو» را کشف کنند.