پوستر فیلم  دور دنیا با تیمون و پومبا

دور دنیا با تیمون و پومبا

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و1دقیقه
انیمیشن «دور دنیا با تیمون و پومبا» داستان ماجراهای «پومبا» و «تیمون» است. «پومبا» حافظه خود را از دست داده است و «تیمون» برای به دست آوردن حافظه او داستان هایی از ماجراجویی هایی که با هم داشتند را روایت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا

Tony CraigJeff DeGrandis
Tony CraigRoberts Gannaway
Stephen James Taylor
John Royer

خلاصه محتوا

انیمیشن «دور دنیا با تیمون و پومبا» داستان ماجراهای «پومبا» و «تیمون» است. «پومبا» حافظه خود را از دست داده است و «تیمون» برای به دست آوردن حافظه او داستان هایی از ماجراجویی هایی که با هم داشتند را روایت می کند.