پوستر فیلم  دور دنیا با تیمون و پومبا

دور دنیا با تیمون و پومبا

Around the World with Timon and Pumbaa

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و1دقیقه
انیمیشن «دور دنیا با تیمون و پومبا» داستان ماجراهای «پومبا» و «تیمون» است. «پومبا» حافظه خود را از دست داده است و «تیمون» برای به دست آوردن حافظه او د...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا

 انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا
 انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا
 انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا
 انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا
 انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا

عوامل سازنده انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا

Jeff DeGrandis
Roberts Gannaway
Stephen James Taylor
John Royer

درباره انیمیشن دور دنیا با تیمون و پومبا

انیمیشن «دور دنیا با تیمون و پومبا» داستان ماجراهای «پومبا» و «تیمون» است. «پومبا» حافظه خود را از دست داده است و «تیمون» برای به دست آوردن حافظه او داستان هایی از ماجراجویی هایی که با هم داشتند را روایت می کند.