پوستر فیلم  یک پیشنهاد ساده

یک پیشنهاد ساده

Yek Pishnahade Sade

سریالایرانی
.47دقیقه
مستند «یک پیشنهاد ساده» برشی است از منظومه سوالات و چالش های پیش روی ما ایرانیان در خصوص زیست جنسی مان. مجموعه ای سه گانه که در آن کوشیده شده موضوعاتی...

تصاویر و جزییات سریال یک پیشنهاد ساده

 سریال یک پیشنهاد ساده
 سریال یک پیشنهاد ساده
 سریال یک پیشنهاد ساده
 سریال یک پیشنهاد ساده
 سریال یک پیشنهاد ساده

عوامل سازنده سریال یک پیشنهاد ساده

درباره سریال یک پیشنهاد ساده

مستند «یک پیشنهاد ساده» برشی است از منظومه سوالات و چالش های پیش روی ما ایرانیان در خصوص زیست جنسی مان. مجموعه ای سه گانه که در آن کوشیده شده موضوعاتی چون لوازم فرهنگی آموزش های جنسی به کودکان، موانع فرهنگی رشد جنسی تا زمان بلوغ، آسیب های فاصله نامعقول بلوغ تا ازدواج، علل ایجاد این فاصله و غیره را بررسی کرده و در حد توان در یافتن پاسخ های مناسب کنکاو داشته باشد.