استاد یین یانگ: رویای ابدیتThe Yin Yang Master: Dream of Eternity

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  استاد یین یانگ: رویای ابدیت

کارگردان: Weiran Li

محصولچین
128
فارسی
6.3
فیلم «استاد یین یانگ: رویای ابدیت» داستان جوانی به نام «چینگ مینگ» است که برای برآورده کردن آخرین آرزوی استاد «یین یانگ» به شهر «کاپیتال تیاندو» می رود. در این شهر، او با...
Chia-Lu ChangEdward Chi-yun Yi
Chia-Lu ChangEven Jian
shigeru umebayashi
Weili Zhang