پوستر فیلم  استاد یین یانگ

استاد یین یانگ

فیلمچینی
.1ساعت و52دقیقه
فیلم «استاد یین یانگ» داستان دزدیده شدن «سنگ مقیاس» است، سنگی که از شهر در برابر شیاطین محافظت می کند. رییس دفتر شیکان، «چینگ مینگ» را مسئول این دزدی می داند. رئیس گارد پایتخت به «یوان بویا» سه روز فرصت می دهد تا این موضوع را بررسی کند. او به دنبال سارقان می گردد تا در نهایت وارد دنیای عرفانی شیاطین می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم استاد یین یانگ

Weiran Li
Chia-Lu ChangEdward Chi-yun Yi
Chia-Lu ChangEven Jian
shigeru umebayashi
Weili Zhang

خلاصه محتوا

فیلم «استاد یین یانگ» داستان دزدیده شدن «سنگ مقیاس» است، سنگی که از شهر در برابر شیاطین محافظت می کند. رییس دفتر شیکان، «چینگ مینگ» را مسئول این دزدی می داند. رئیس گارد پایتخت به «یوان بویا» سه روز فرصت می دهد تا این موضوع را بررسی کند. او به دنبال سارقان می گردد تا در نهایت وارد دنیای عرفانی شیاطین می شود.