ناموجود

بله برونBale Boroon

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بله برون

کارگردان: داوود موثقی

محصولایران
پدر بزرگ خانواده که وضع مالی خوبی دارد، تصمیم به تقسیم ارثیه در بین داماد هایش می گیرد که هر بار به بهانه ای جلسه به هم می خورد. دو نوه ی آقا بزرگ که نامزدیشان وابسته به امضاء وصیتنامه است با مشکل روبرو می شوند تا در آخرین جلسه ی تقسیم ارثیه متوجه می شوند مادر بزرگ حامله است …
فیلم‌های پیشنهادی