ترورI For Icarus

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ترور

کارگردان: Henri Verneuil

محصولفرانسه
فیلم «ترور» از ترور رئیس جمهور کشوری خیالی آغاز می شود. یکی از اعضای کمیته تحقیق از امضا کردن گزارش نهایی سر باز می زند. طی تحقیقاتش او به مدارکی دست پیدا می کند که نظر کمیته مبنی بر تنها بودن تیرانداز را رد می کند.
فیلم‌های پیشنهادی