پوستر فیلم  به اضافه مستند

به اضافه مستند

سریالایرانی
.1ساعت و8دقیقه
برنامه ترکیبی «به اضافه مستند» با اجرای «امین قدمی» در هر قسمت مستندهای برگزیده، موفق و دیده نشده در حوزه های مختلف فکری و اجتماعی را پخش می کند، و با منتقدان و مهمانان برنامه به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال به اضافه مستند

محسن کریمیان
یاسر فریادرس

خلاصه محتوا

برنامه ترکیبی «به اضافه مستند» با اجرای «امین قدمی» در هر قسمت مستندهای برگزیده، موفق و دیده نشده در حوزه های مختلف فکری و اجتماعی را پخش می کند، و با منتقدان و مهمانان برنامه به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می پردازد.