به اضافه مستندBe Ezafe Mostanad

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  به اضافه مستند

کارگردان: محسن کریمیان

محصولایران
برنامه ترکیبی «به اضافه مستند» در هر قسمت به نقد و بررسی یک مستند برجسته در حوزه های مختلف فکری و اجتماعی می پردازد.
یاسر فریادرس
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر