پوستر فیلم  خلبان جنگنده

خلبان جنگنده

فیلمژاپنی
.2ساعت و10دقیقه
فیلم «خلبان جنگنده» داستان خواهر و برادری است که خاطرات پدر بزرگ خود، در زمان جنگ جهانی دوم که در آن دوره خلبان بوده است را از زبان خودش جویا می شوند و سعی دارند دوستان او را پیدا کرده و خاطرات آن ها را نیز بشنوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم خلبان جنگنده

Takashi Yamazaki
Naoki Satô
Ryuji Miyajima

خلاصه محتوا

فیلم «خلبان جنگنده» داستان خواهر و برادری است که خاطرات پدر بزرگ خود، در زمان جنگ جهانی دوم که در آن دوره خلبان بوده است را از زبان خودش جویا می شوند و سعی دارند دوستان او را پیدا کرده و خاطرات آن ها را نیز بشنوند.