پوستر فیلم  قطارهای تندرو

قطارهای تندرو

Mighty Express

.11دقیقه
انیمیشن «قطار های تندرو» در شهری خیالی اتفاق می افتد. جایی که در آن بچه ها ایستگاه ها را اداره می کنند. در این سریال قطارهای تندرو با همکاری و تقسیم و...
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال قطارهای تندرو

 سریال قطارهای تندرو
 سریال قطارهای تندرو
 سریال قطارهای تندرو
 سریال قطارهای تندرو
 سریال قطارهای تندرو

عوامل سازنده سریال قطارهای تندرو

درباره سریال قطارهای تندرو

انیمیشن «قطار های تندرو» در شهری خیالی اتفاق می افتد. جایی که در آن بچه ها ایستگاه ها را اداره می کنند. در این سریال قطارهای تندرو با همکاری و تقسیم وظایف خود، ماجراهای جالب و آموزنده ای از همدلی و مشورت و کمک به دیگران را ایجاد می کنند.