پوستر فیلم  شکرستان

شکرستان

Shekarestan

سریالایرانی
.20دقیقه
انیمیشن سریالی «شکرستان» بر اساس داستان های تاریخی و ضرب المثل ها ساخته شده است. «شکرستان» در یک شهر قدیمی و خیالی اتفاق می افتد که مردمانش همه خوب و ...

عوامل سازنده سریال شکرستان

درباره سریال شکرستان

انیمیشن سریالی «شکرستان» بر اساس داستان های تاریخی و ضرب المثل ها ساخته شده است. «شکرستان» در یک شهر قدیمی و خیالی اتفاق می افتد که مردمانش همه خوب و مهربان، این ولایت شاه داشت، گدا داشت، پیر داشت، جوان داشت، عاقل داشت، دیوانه داشت.