لابی های متحده آمریکاLabihaie Motahede Amrica

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لابی های متحده آمریکا

کارگردان: مصطفی حریری

محصولایران
موضوع مستند «لابی های متحده» بررسی نقش لابی ها در سیاست آمریکا با توجه به اسناد تاریخی و روایت های تاریخ نگاران آمریکایی، کارشناسان سیاسی این کشور و برخی مقامات سیاسی است.
مصطفی حریری
امیر کیانی
فیلم‌های پیشنهادی