پوستر فیلم  هوش مرکزی

هوش مرکزی

.1ساعت و50دقیقه
در فیلم «هوش مرکزی» آقای «کالوین جونیور» که در دوران دبیرستان دانش آموز محبوب و موفقی بوده است، حالا تبدیل به حسابداری معمولی شده. او تلاش می کند با دوستان قدیمی اش ارتباط برقرار کند. مردی به نام «باب استون» ادعا می کند که یکی از دوستان صمیمی اوست. باب مامور سابق سیا بوده که حالا از دستورات سازمان سرپیچی کرده و مورد تعقیب سازمان قرار گرفته است. این اتفاق باعث می شود کالوین ناخو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هوش مرکزی

خلاصه محتوا

در فیلم «هوش مرکزی» آقای «کالوین جونیور» که در دوران دبیرستان دانش آموز محبوب و موفقی بوده است، حالا تبدیل به حسابداری معمولی شده. او تلاش می کند با دوستان قدیمی اش ارتباط برقرار کند. مردی به نام «باب استون» ادعا می کند که یکی از دوستان صمیمی اوست. باب مامور سابق سیا بوده که حالا از دستورات سازمان سرپیچی کرده و مورد تعقیب سازمان قرار گرفته است. این اتفاق باعث می شود کالوین ناخواسته وارد ماجراهای مختلفی شود.