پوستر فیلم  آهسته آهسته

آهسته آهسته

فیلمهندی
.1ساعت و47دقیقه
داستان فیلم «آهسته آهسته» درباره مردی تازه مزدوج شده است که با خانواده همسرش یک شوخی را شروع می کند و همسر و دوستانش نیز در این مسیر از او حمایت می کنند
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آهسته آهسته

Hrishikesh Mukherjee
Hrishikesh MukherjeeN.C. Sippy
Upendranath Ganguly
Sachin Dev Burman

خلاصه محتوا

داستان فیلم «آهسته آهسته» درباره مردی تازه مزدوج شده است که با خانواده همسرش یک شوخی را شروع می کند و همسر و دوستانش نیز در این مسیر از او حمایت می کنند