پوستر فیلم  آهسته آهسته

آهسته آهسته

Chupke Chupke

فیلمهندی
.1ساعت و47دقیقه
داستان فیلم «آهسته آهسته» درباره مردی تازه مزدوج شده است که با خانواده همسرش یک شوخی را شروع می کند و همسر و دوستانش نیز در این مسیر از او حمایت می ک...

تصاویر و جزییات فیلم آهسته آهسته

 فیلم آهسته آهسته
 فیلم آهسته آهسته
 فیلم آهسته آهسته
 فیلم آهسته آهسته
 فیلم آهسته آهسته

عوامل سازنده فیلم آهسته آهسته

Hrishikesh Mukherjee
Hrishikesh MukherjeeN.C. Sippy
Upendranath Ganguly
Sachin Dev Burman

درباره فیلم آهسته آهسته

داستان فیلم «آهسته آهسته» درباره مردی تازه مزدوج شده است که با خانواده همسرش یک شوخی را شروع می کند و همسر و دوستانش نیز در این مسیر از او حمایت می کنند