پوستر فیلم  دروازه ببر و اژدها

دروازه ببر و اژدها

.1ساعت و19دقیقه
فیلم «دروازه ببر و اژدها» درباره سه مرد جوان با مهارت های رزمی بالا است، آن ها در هنگ کنگ به بینوایان کمک می کنند تا در برابر ناعدالتی مقاومت کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دروازه ببر و اژدها

Wilson Yip
Nansun ShiPengle Xu
Kenji Kawai
Ka-Fai Cheung

خلاصه محتوا

فیلم «دروازه ببر و اژدها» درباره سه مرد جوان با مهارت های رزمی بالا است، آن ها در هنگ کنگ به بینوایان کمک می کنند تا در برابر ناعدالتی مقاومت کنند.