معمای شاهThe Enigma of the Shah

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  معمای شاه

کارگردان: محمدرضا ورزی

محصولایران
سریال «معمای شاه» در قالب داستان به بررسی مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی پرداخته و زندگی محمدرضا پهلوی، از سال 1315 و بازگشت او به ایر...
علی لدنی
بابک زرین
احسان جعفری
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر