پوستر فیلم  معمای شاه

معمای شاه

The Enigma of the Shah

سریالایرانی
.59دقیقه
سریال «معمای شاه» در قالب داستان به بررسی مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی پرداخته و زندگی محمدرضا پهلوی، از سال 131...

تصاویر و جزییات سریال معمای شاه

 سریال معمای شاه
 سریال معمای شاه
 سریال معمای شاه
 سریال معمای شاه
 سریال معمای شاه

عوامل سازنده سریال معمای شاه

محمدرضا ورزی
علی لدنی
بابک زرین
احسان جعفری

درباره سریال معمای شاه

سریال «معمای شاه» در قالب داستان به بررسی مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی پرداخته و زندگی محمدرضا پهلوی، از سال 1315 و بازگشت او به ایران تا زمان مرگ وی به بهترین شکل به نمایش می گذارد.