از جان گذشته

Aaj Ka Arjun

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  از جان گذشته

کارگردان: K.C. Bokadia

محصولهند
فیلم «از جان گذشته » ماجرای «تاکورسینگ» و پسرش که اربابان یک جامعه کوچک هستند. انواع زورگویی ها و ظلم را در حق مردم روا میدارند و قانون جوابگوی آن ها نیست.«بیما » تصمیم می گیرد شخصا در برابر آن ها بایستد.

عوامل سازنده فیلم از جان گذشته

K.C. Bokadia
Bappi Lahiri