مکعب آبی : کولر آبی بهتر است یا گازی؟ کدامیک برای محیط زیست سودمندتر است؟فصل 1 قسمت 5Blue Cube E5

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مکعب آبی
مجموعه «مکعب آبی» به بررسی سیستم های تهویه، تاریخچه آن ها، بادگیرها و الگوگیری برای ساخت کولر آبی تولید ملی و صادرات صنعتی و نیز مشکلات و معضلات مربوط به صنعت کولر می پرد...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر