پوستر فیلم  توبه نصوح

توبه نصوح

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «توبه نصح» داستان فردی به نام «لطف علی خان» است. لطف علی روزی سکته می کند و می میرد، اما هنگام دفن وی اطرافیان او متوجه می شوند که او زنده است و در این بین اتفاقاتی رخ می دهد.

عوامل سازنده فیلم توبه نصوح

خلاصه محتوا

فیلم «توبه نصح» داستان فردی به نام «لطف علی خان» است. لطف علی روزی سکته می کند و می میرد، اما هنگام دفن وی اطرافیان او متوجه می شوند که او زنده است و در این بین اتفاقاتی رخ می دهد.