چهار کودک و آن
بستن
پوستر فیلم  چهار کودک و آن

چهار کودک و آن

Four Kids and It

.1ساعت و47دقیقه
فیلم «چهار کودک و آن» درباره گروهی از کودکان است که تصمیم دارند با خانواده خود برای گذراندن تعطیلات به کورنوال سفر کنند. در این حال آن ها در ساحل با م...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم چهار کودک و آن

 فیلم چهار کودک و آن
 فیلم چهار کودک و آن
 فیلم چهار کودک و آن

عوامل سازنده فیلم چهار کودک و آن

Andy De Emmony
Julie BainesAnne Brogan
Simon LewisMark Oswin
Anne Nikitin
Alex Mackie

درباره فیلم چهار کودک و آن

فیلم «چهار کودک و آن» درباره گروهی از کودکان است که تصمیم دارند با خانواده خود برای گذراندن تعطیلات به کورنوال سفر کنند. در این حال آن ها در ساحل با موجودی جادویی روبرو می شوند.