پرچم های قلعه کاوه
بستن
پوستر فیلم  پرچم های قلعه کاوه

پرچم های قلعه کاوه

Parcamha e qale e Kave

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «پرچم های قلعه کاوه» داستان قسمتی از حمله مغولان به ایران است. اهالی روستایی مرزی در ایران در آستانه برگزاری جشنی هستند ولی به دلیل حمله مغول مجب...

تصاویر و جزییات فیلم پرچم های قلعه کاوه

 فیلم پرچم های قلعه کاوه
 فیلم پرچم های قلعه کاوه
 فیلم پرچم های قلعه کاوه
 فیلم پرچم های قلعه کاوه

عوامل سازنده فیلم پرچم های قلعه کاوه

درباره فیلم پرچم های قلعه کاوه

فیلم «پرچم های قلعه کاوه» داستان قسمتی از حمله مغولان به ایران است. اهالی روستایی مرزی در ایران در آستانه برگزاری جشنی هستند ولی به دلیل حمله مغول مجبور به کوچ می شوند.