ماجراهای پینوکیوThe Adventures of Pinocchio

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ماجراهای پینوکیو

کارگردان: Shigeo KoshiHiroshi Saitô

محصولژاپن
انیمیشین «پینوکیو» داستان یک عروسک چوبی است که توسط «پدر ژپتو» ساخته شده است. «پینوکیو» زنده می شود و زندگی با انسان ها و حیوانات را تجربه می کند تا آن جا که تصمیم می گیر...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر