پوستر فیلم  آناستازیا

آناستازیا

Anastasia

.1ساعت و16دقیقه
فیلم «آناستازیا» درباره یک تاجر روسی فرصت طلب به نام «بونین» است که تلاش می کند شخصی را به عنوان «آناستازیا» دختر آخرین تزار «روسیه» جا بزند. هدف «بون...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم آناستازیا

Anatole Litvak
Buddy Adler
Alfred Newman
Bert Bates

درباره فیلم آناستازیا

فیلم «آناستازیا» درباره یک تاجر روسی فرصت طلب به نام «بونین» است که تلاش می کند شخصی را به عنوان «آناستازیا» دختر آخرین تزار «روسیه» جا بزند. هدف «بونین» از این اقدام بدست آوردن ثروت خانواده «تزار» در انگلستان است.