ناموجود

دنیای وارونهUpside Down World

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دنیای وارونه

کارگردان: شهریار بحرانی

محصولایران
دو نفری که در یک مؤسسه تولید مواد دفع آفات نباتی کار می‌کند متوجه می‌شوند که رئیس شان قصد دارد مواد تاریخ مصرف گذشته و غیراستاندارد را برای سمپاشی مزارع استفاده کند. آنها با انجام این عمل مخالفت میکنند که منجر به اخراج شان از کار میشود ولی آنها در میابند این مواد غیر استاندارد آدم‌ها رو به راستگویی وادار می‌کند و با هماهنگی هم و سرقت یک هواپیمای سمپاش از مؤسسه مواد رو در سطح شهر روی مردم می‌ریزند و مردم به راستگویی موقت دچار می‌شوند...
فیلم‌های پیشنهادی