میهمان داریم
بستن
پوستر فیلم  میهمان داریم

میهمان داریم

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
در فیلم «میهمان داریم» یک زوج کهنسال تصمیم می گیرند فرزند جانباز جنگ خود را از بیمارستان به خانه بیاورند. این پسر جانباز «رضا» عصبانی است که با وجود جراحات جنگ به خانه آمده است، اما اتفاقی پیش می آید که همه آن ها را غافل گیر می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم میهمان داریم

خلاصه محتوا

در فیلم «میهمان داریم» یک زوج کهنسال تصمیم می گیرند فرزند جانباز جنگ خود را از بیمارستان به خانه بیاورند. این پسر جانباز «رضا» عصبانی است که با وجود جراحات جنگ به خانه آمده است، اما اتفاقی پیش می آید که همه آن ها را غافل گیر می کند.