میهمان داریم
بستن
پوستر فیلم  میهمان داریم

میهمان داریم

Mihman Darim

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
در فیلم «میهمان داریم» یک زوج کهنسال تصمیم می گیرند فرزند جانباز جنگ خود را از بیمارستان به خانه بیاورند. این پسر جانباز «رضا» عصبانی است که با وجود ...

تصاویر و جزییات فیلم میهمان داریم

 فیلم میهمان داریم
 فیلم میهمان داریم
 فیلم میهمان داریم
 فیلم میهمان داریم

عوامل سازنده فیلم میهمان داریم

درباره فیلم میهمان داریم

در فیلم «میهمان داریم» یک زوج کهنسال تصمیم می گیرند فرزند جانباز جنگ خود را از بیمارستان به خانه بیاورند. این پسر جانباز «رضا» عصبانی است که با وجود جراحات جنگ به خانه آمده است، اما اتفاقی پیش می آید که همه آن ها را غافل گیر می کند.