تکنسین های گلیچ
بستن
پوستر فیلم  تکنسین های گلیچ

تکنسین های گلیچ

.21دقیقه
در انیمیشن سریالی «تکنسین های گلیچ» هیولاهایی از دنیای بازی های کامپیوتری وارد دنیای واقعی شده اند و تیم مبارزه با «گلیج» در هر قسمت از این سریال، هیولا گلیجی را پیدا می کنند و به روش های خودشان با آن ها می جنگند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال تکنسین های گلیچ

Lisa Thibault
Dan MilanoEric Robles
Brad Breeck
Ralph A. Eusebio

خلاصه محتوا

در انیمیشن سریالی «تکنسین های گلیچ» هیولاهایی از دنیای بازی های کامپیوتری وارد دنیای واقعی شده اند و تیم مبارزه با «گلیج» در هر قسمت از این سریال، هیولا گلیجی را پیدا می کنند و به روش های خودشان با آن ها می جنگند.