پوستر فیلم  برتری بورن

برتری بورن

فیلمآلمانی
.1ساعت و43دقیقه
فیلم «برتری بورن» داستان «جیسون بورن» است که مجبور می شود برای انجام یک عملیات از طرف سازمان سیا، به زندگی سابقش، به عنوان یک قاتل حرفه ‌ای بازگردد تا زنده بماند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم برتری بورن

Paul Greengrass
Patrick CrowleyFrank Marshall
John Powell

خلاصه محتوا

فیلم «برتری بورن» داستان «جیسون بورن» است که مجبور می شود برای انجام یک عملیات از طرف سازمان سیا، به زندگی سابقش، به عنوان یک قاتل حرفه ‌ای بازگردد تا زنده بماند.