پوستر فیلم  تبدیل شوندگان: جنگ برای سایبرترون

تبدیل شوندگان: جنگ برای سایبرترون

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «تبدیل شوندگان: جنگ برای سایبرترون» درباره جنگ بین «آتوربات ها» و «دیسپشن ها» است که در آن سیاره «سایبرترون» با نبرد بی پایان ویران شده است. که در هر قسمت اتفاق خاصی را دنبال می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال تبدیل شوندگان: جنگ برای سایبرترون

Takashi KameiKazuma Shimizu
Jack Liang
Alexander Bornstein

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «تبدیل شوندگان: جنگ برای سایبرترون» درباره جنگ بین «آتوربات ها» و «دیسپشن ها» است که در آن سیاره «سایبرترون» با نبرد بی پایان ویران شده است. که در هر قسمت اتفاق خاصی را دنبال می کند.