پوستر فیلم  دکتر استرنج لاو

دکتر استرنج لاو

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «دکتر استرنج لاو» داستان «جک ریپر» ژنرال روان پریش ارتش و رئیس یک پایگاه هوایی در آمریکا است. او که احساس می کند شوروی قصد مسموم کردن مردم آمریکا را از طریق آب آشامیدنی دارد برای انتقام می خواهد یک جنگ اتمی راه بیاندازد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دکتر استرنج لاو

Stanley Kubrick
Stanley Kubrick
Laurie Johnson
Anthony Harvey

خلاصه محتوا

فیلم «دکتر استرنج لاو» داستان «جک ریپر» ژنرال روان پریش ارتش و رئیس یک پایگاه هوایی در آمریکا است. او که احساس می کند شوروی قصد مسموم کردن مردم آمریکا را از طریق آب آشامیدنی دارد برای انتقام می خواهد یک جنگ اتمی راه بیاندازد.