پوستر فیلم  جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت

جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

.2ساعت و7دقیقه
در سری سوم از فیلم «جنگ ستارگان» آشفتگی خاصی جمهوری کهکشانی را در برگرفته و اعضای محفل جدایی طلب ها علیه یکدیگر تحریک می شوند. «آناکین» که کابوس کشته ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت

 فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت
 فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت
 فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت
 فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت
 فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت

بازیگران فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت

عوامل سازنده فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت

George Lucas
Rick McCallum
George Lucas
John Williams
Roger BartonBen Burtt

درباره فیلم جنگ ستارگان : قسمت سوم انتقام سیت

در سری سوم از فیلم «جنگ ستارگان» آشفتگی خاصی جمهوری کهکشانی را در برگرفته و اعضای محفل جدایی طلب ها علیه یکدیگر تحریک می شوند. «آناکین» که کابوس کشته شدن همسرش را می بیند توسط «پالپاتین» با وسوسه‌ی داشتن قدرت جلوگیری از مرگ، به سمت نیروی تاریکی کشیده می شود.