ناموجود

سرزمین بدBad Country

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سرزمین بد

کارگردان: Chris Brinker

محصولآمریکا
کارآگاه پلیس باد کارتر ، قاتل حرفه ای جسی ویلنددرا دستگیر می کند. کارتر، جسی را متقاعد می کند که برای پلیس خبر چینی کند و اطلاعات بزرگترین دسته جرم و جنایت را بدست آورد. مافیا دستور قتل کارتر و بدست آوردن مشخصات جسی را صادر می کند، پس این دو با هم متحد می شوند تا کسانی که این دستور را صادر کرده اند از بین ببرند...
فیلم‌های پیشنهادی